kontakty

RNDr. Irena Dvořáková E-AUDIT
Slezská 549, Chrudim 537 05
Telefon: +420 605 762 872
E-mail: mail
IČO 69118213

zaměření

Klasická energetika, odpadové hospodářství, chemie a petrochemie, farmakologie, strojírenství, povrchové úpravy, skladování.

služby

Konzultace o plnění konkrétních povinností, příp. komplexní posouzení společnosti formou ekologického auditu.

  • Oznámení a posudky EIA (reference - odkaz)
  • Hodnocení zdravotních rizik HIA
  • Hodnocení rizik vzniku ekologické újmy
  • Vyhodnocení SEA (územních plánů a jejich změn)
  • Žádosti o vydání / změnu integrovaného povolení IPPC
  • Konzultace k legislativě REACH
  • Havarijní plány
  • Bezpečnostní listy - překlady, úprava podle české legislativy
  • Protokoly podle zákona o prevenci závažné havárie

osvědčení

Doklady o autorizaci podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., v platném znění:

certifikáty

certifikat certifikat certifikat certifikat certifikat certifikat